Skapa trygga rutiner för överfall och rån

En risk som finns för all kassapersonal är att de utsätts för överfall och rån. Så fort en person hanterar kontanter i sitt arbete finns en förhöjd rånrisk. Det betyder även att arbetsplatser som hanterar kontanter bör se över sina säkerhetsrutiner och lägga säkerheten i fokus. Detta både med överfallslarm, utbildning och praktiska övningar.

Första steget för tryggare kassapersonal är att ha ett överfallslarm som snabbt ger hjälp när så behövs. Vid kassan bör det finnas en knapp som aktiverar överfallslarmet men det bör även finnas portabla överfallslarm som därmed kan tas med när man går ut i butiken, ut till lagret eller liknande.

Ofta har överfallslarm för kassapersonal dubbla funktioner, dvs. man kan trycka för mjuklarm eller hårdlarm. Med mjuklarm menas att resterande personal får larmet och därmed kan ta sig till den plats där larmet aktiverats. Det kan exempelvis ske om en person upplever en obehaglig situation utan att man för den skull vill larma hårt vilket skulle innebära att polis och väktare kommer.

Trygghet för personalen

Andra steget är att ha regelbundna kontroller på dessa överfallslarm för samtliga som jobbar i kassan. Det är mycket vanligt att en person som är ny på jobbet får en kort introduktion i överfallslarmet varpå man sedan förväntas kunna det. Men under de första dagarna är det mycket man behöver lära sig och larm och säkerhet brukar tyvärr glömmas bort i vardagssysslorna. Det är därmed viktigt att all kassapersonal minst två gånger per år har utbildningsdagar på larmet. Alla bör testa att både hård- och mjuklarma för att vara säker på hur hantering sker.

Tredje steget är att prova larmen ”in action”. Det är nämligen mycket stor skillnad på att prova larmet under kontrollerade former mot att göra det under press. Även om det bara är skådespelare som genomför ”rånet” och inga vapen används så bildar man sig en uppfattning om vad som kan komma att hända. Det kan utföras ett par gånger så det ”sitter i ryggmärgen” hur man ska agera.

Om det sedan skulle bli ett rån i framtiden finns dessa fiktiva händelser som erfarenhet. Dessutom känner sig kassapersonalen säkrare på att de kan hantera de situationerna som uppstår. För frågan kanske inte är om det blir ett rån eller överfall utan när det kommer och hur väl förberedd man då är.