Att jämföra täckning i Sveriges städer är enkelt idag. Dessutom kan det vara viktigt att veta var någonstans i Sverige bra täckning råder innan du slår till på ett abonnemang. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om ämnet.

Att jämföra täckning i Sveriges städer – varför?

Som nämnt i inledningen är det viktigt att känna till var någonstans i Sverige det råder bra täckning hos en viss operatör, om du planerar att skaffa ett abonnemang hos dom. Normalt sett är täckningen inga problem om du bor någon av de större städerna i landet. Dock kan det ju vara så att du till exempel har släktingar eller en sommarstuga någonstans lite mer avlägset.

 

Vistas du regelbundet i Norrlands inland är det särskilt viktigt att kontrollera täckningen hos den operatör du planerar att skaffa abonnemang hos. Här kan det nämligen råda stor skillnad bland de olika aktörerna på marknaden.

 

En annan anledning är att du kan sortera en täckningskarta efter 5G om du är ute efter snabb mobilsurf.

Vad menas med täckningskarta?

Täckningskarta är det du använder för att jämföra täckning i Sveriges städer. På en sådan kan du enkelt se var i landet de olika operatörerna kan erbjuda sina tjänster. Täckning.se hjälper dig jämföra täckning i Sveriges städer. Med hjälp av sajten kan du göra en jämförelse av olika typer av nät, såsom följande:

 

  • 3G
  • 4G
  • 5G

Många av operatörerna har ju samma täckning?

Ja, många av operatörerna täcker samma områden. Det beror på att det finns ett flertal mindre/yngre operatörer som kör på större operatörers nät.

Hur hittar jag en täckningskarta?

Dom finns på nätet och går enkelt att finna genom en sökmotor.

Kan jag verkligen lita på att kartan stämmer?

Både ja och nej. Kartan bygger på beräkningar från basstationer och master. Beräkningarna är mer att betrakta som en uppskattning och inte en exakt avspegling av hur det faktiskt kommer att fungera i praktiken.

 

Dessutom är inte basstationerna och masterna de enda faktorerna som avgör hur bra eller dålig täckning du har. Bor du till exempel nära ett berg kan det försämra din åtkomst till nätet. Andra faktorer kan vara belastning på nätet och väder – tänk på det om du planerar att jämföra täckning i Sveriges städer och olika delar.