Det finns även vissa saker som du själv kan påverka din lön som socionomkonsult. Din utbildningsnivå, erfarenhet och kompetens är tre avgörande faktorer som påverkar din lön. En fjärde faktor som kan påverka lönen är om du har möjlighet att vara flexibel och ta uppdrag på andra orter. Läs mer om de olika faktorerna och fördelarna med detta arbete nedan!

Så är det att arbeta som konsult som socionom

Att arbeta som socionom kan ibland vara ett tufft jobb med svåra beslut och möten med människor i utsatta situationer. Det kräver att man också får den lön som man är värd, för det arbete, erfarenhet och utbildning som man har med sig i ryggsäcken.

Att arbeta som socionomkonsult innebär oftast en konkurrenskraftig lön. Först ska man säga att det i de flesta fall är en individuell lönesättning. Lönen kommer också att variera beroende på vart i landet som uppdraget kommer att vara och vilken arbetsgivare som du kommer att ha.

Vilken lön som socionomkonsult kan du få?

Om man ska prata siffror så tjänar en socionom som arbetar som socialsekreterare inom den offentliga sektorn i genomsnitt 36 100 kronor per månad brutto. Om man däremot arbetar inom den privata sektorn tjänar man 16 procent mer. Snittlönerna inom den offentliga sektorn är högst i Stockholmsregionen och lägst i mellersta Norrland. Siffrorna är från 2020.

Som socionomkonsult kan du oftast välja olika sätt att få ersättning för uppdragen på. Antingen är du anställd hos ett bemanningsföretag och kan då erhålla lön vid flera tillfällen under samma månad. Eller så kan man fakturera bemanningsföretaget genom eget bolag. Då sker faktureringen generellt i samband med de enskilda uppdragen.

Andra förmåner förutom lön som socionomkonsult

För de flesta av oss är lönen en viktig faktor. Det är med lönen som man ska kunna leva på och gärna spara en slant varje månad. Men en bra lön som socionomkonsult är inte alltid allt. Det är också viktigt med andra faktorer. Till exempel kan du få möjlighet till:

  • Fortbildning och kompetensutveckling såsom föreläsningar och seminarier.
  • Trygga villkor.
  • Ett förmånligt pensionssparande.
  • Att teckna en förmånlig sjukförsäkring om du skulle bli sjukskriven.
  • Flexibilitet och inflytande över de uppdrag som du är intresserad av.